Francja: żółta kartka zamiast mandatu

Francuska Inspekcja Pracy nie będzie karać z automatu kontrolowanych przez siebie firm. W przypadku braku zamiaru popełnienia oszustwa wysyłane będzie od teraz zwykłe ostrzeżenie. Jeżeli jednak w ciągu roku dojdzie do ponownego naruszenia, kwota mandatu zostanie zwiększona o 50%.

Francja: ułatwienia dla samozatrudnionych od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku zostanie podwojony próg rocznych obrotów dla mikroprzedsiębiorców. Przedstawiony przez francuski rząd projekt ustawy budżetowej na rok 2018 zakłada podniesienie tego pułap z 32,1 tys. do 70 tys. euro.

Belgia: władze regionu Brukseli walczą z dyskry- minacją przy zatrudnianiu

Władze stołecznego regionu Brukseli chcą walczyć z dyskryminacją przy zatrudnianiu. W tym celu w ubiegły piątek przyjęły rozporządzenie wprowadzające dwa mechanizmy: testy dyskryminacyjne i anonimowe telefony opierające się na znanym już narzędziu „mystery shopping”.

Francja: zakaz palenia e-papierosów w pracy

Francuzi zdążyli się już przyzwyczaić do zakazu palenia tradycyjnych papierosów w miejscu pracy, teraz będą zmuszeni odzwyczaić się także od e-papierosów. Zakaz ich używania wszedł bowiem w życie 1 października br. Zgodnie z art. L. 3513-6 kodeksu zdrowia publicznego korzystanie z papierosów elektronicznych zakazane jest...

Francja: ABC bezrobocia we Francji

Stopa bezrobocia we Francji jest publikowana przez dwie instytucje. Francuski urząd pracy podaje stopę bezrobocia rejestrowanego. Wskaźnik ten publikowany jest na koniec każdego miesiąca i uwzględnia wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

Francja: ile stron liczy francuski kodeks pracy?

Podstawowym aktem w systemie prawa francuskiego w dziedzinie prawa pracy jest kodeks pracy. Jest on zbiorem przepisów regulujących prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ten obszerny tom z charakterystyczną czerwoną okładką...

Francja: Telepraca jeszcze bardziej w zasięgu ręki Francuzów

Ten punkt reformy kodeksu pracy przeszedł niezauważony przez francuskie media, ale może zainteresować wielu pracowników. Od tej pory pracodawcy będą bowiem musieli uzasadnić swoją odmowę, jeżeli pracownik będzie chciał pracować z domu.

Belgia: „flexi-job” – nowa forma pracy dorywczej

„Flexi-job” jest nową formą pracy dorywczej utworzoną specjalnie dla sektora hotelarsko-gastronomicznego. Mogą z niej skorzystać pracownicy chcący dorobić do swojej pensji, którzy są już zatrudnieni u innego pracodawcy na przynajmniej 4/5 etatu.

Francja: powraca dyskusja o klauzuli Moliera

Klauzula Moliera nakłada na pracowników z sektora budowlanego obowiązek posługiwania się językiem francuskim. W przypadku nieznajomości języka, pracodawca zobowiązany jest zatrudnić tłumacza. Wprowadzenie tego obostrzenia ma chronić lokalny rynek pracy oraz walczyć z dumpingiem socjalnym i za- trudnianiem pracowników delegowanych.

Francja: karta BTP dla każdego pracownika budowlanego

Od dnia 22 marca 2017 roku wszyscy pracownicy budowlani delegowani przez firmy spoza Francji zobowiązani są do wyrobienia Karty identyfikacji zawodowej dla pracowników sektora budowlanego i robót publicznych, w skrócie – karty BTP.